Mentálhigiéné

A mentálhigiéné a lelkileg egészséges személyiség kialakítására és megőrzésére irányuló tevékenység. Célja elsősorban egészségfejlesztő tevékenység, valamint a lelki zavarok, betegségek és állapotrosszabbodások megelőzése és utókezelése. A mentálhigiénés szakember nem tanácsadó és nem terapeuta; az “itt és most”-ra, a jelen erőforrásaira és a beszélgetés során előjövő érzésekre koncentrál.

Coaching

Segítő, fejlesztő tevékenység. A személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve ezzel a továbblendülést, az elakadások, problémák megoldását. Célja az egészséges, de bizonyos nehézségekkel küzdő vagy akár csak önmagukat egyes területeken fejleszteni kívánó embereknek, szervezeteknek való segítségnyújtás.

A coach a coaching során nem ad közvetlenül tanácsot. Kérdéseivel, alkalmazott technikáival segíti hozzá az ügyfelét (a coachee-t) a megfelelő válaszaihoz. A jelen megoldandó feladataira és a jövőben megvalósuló megoldásokra koncentrál.

Szervezetfejlesztés

Olyan fejlesztési tevékenység, amelynek a célja egy szervezet fejlődésének elősegítése, túlélési esélyeinek növelése.

Egyéni konzultáció

Kétféle szemléletmódot ötvözünk a munkánk során: a mentálhigiénés egyéni konzultáción elsősorban aktív hallgatással, értő figyelemmel, a non-direktivitás módszerével kísérjük a klienst, tanácsadás és elemzés helyett. Coaching alapú egyéni konzultáció során a közösen meghatározott célok, kérdések mentén halad a folyamat.

Fontos! A mentálhigiénés és coaching alapú egyéni konzultáció nem (pszicho)terápiás folyamat, de mindkettő alapja a kommunikáció és az emberi kapcsolat.

Pszichodráma

Hatásmechanizmusát a belső lelki tartalmak, élmények és konfliktusok megjelenítésén keresztül fejti ki. Felhasználási területe rendkívül széles: alkalmazható az önismeret fejlesztésében, szervezetfejlesztésben, közösségformálásban, konfliktus kezelés-, személyes hatékonyság fejlesztése során, de jó kiegészítő módszer oktatásban, képzésben is.

Monodráma

Pszichodramatikus technikák használata egyéni folyamatban, Reinhard Krueger nevéhez kapcsolódik.