ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Élettükör Mentálhigiénés Műhely
Pigler Anna egyéni vállalkozó és Robogány Veronika Platypus SAP Bt. ügyvezetője, mint adatkezelők

A www.elettukor.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adják ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

I. AZ ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE
Név: Pigler Anna egyéni vállalkozó és Robogány Veronika Platypus SAP Bt. ügyvezetője (Székhely: 1112 Botfalu u. 15. Budapest)
e-mail cím:

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatok kezelésének célja:
• elektronikus hírlevelek küldése a hozzájárulásukat adó személyek részére az adatkezelő által szervezett eseményekről
• marketing-tevékenység
• kapcsolatfelvétel
o céges érdeklődők esetén (név, email cím, üzenet küldési lehetőség kötelező mező; telefonszám, munkaterület megnevezése opcionálisan)
o magánszemélyek esetén (név, email cím, üzenet küldési lehetőség kötelező mező, telefonszám opcionálisan)

● a munkavállalók on-line időpont foglalásánál (név, email cím, jelige)
III. A KEZELT ADATOK KÖRE
A kezelt adatok köre: vezetéknév, utónév, email cím, feliratkozás időpontja, telefonszám, vállalati ügyfél munkaterülete. Az érintett által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelők férhetnek hozzá. Az adatkezelők az adatokat harmadik személy részére nem továbbítják.
A szervereink által automatikusan naplózott információk: szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A honlapunk használata során megadott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta. Harmadik személynek nem továbbítják. Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Vagyis az adatok anonimizálva vannak.

IV. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelők a fenti személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor jogosult visszavonni és kérheti kezelt adatai törlését. Ha az adatkezelők az adatkezelés célját képező hírlevél küldést megszünteti, úgy a kezelt adatokat köteles az utolsó hírlevél megküldésétől számított 60 napon belül megsemmisíteni.

V. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, illetve az érintett kérheti személyes adatai módosítását, törlését és bármikor, indoklás nélkül jogosult az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészében visszavonni a e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a hírlevélben jelölt linkre kattintva, vagy az adatkezelő székhelyére küldött levélben. Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelőknél az adatkezelés ellen. Az érintett jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail: honlap: www.naih.hu) fordulni, illetve az Infotörvény 22. §-ának rendelkezései mentén jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat. Budapest,

Budapest, 2019. augusztus 08.